OPENING NAVIGATION ~ CONCLUSION Card Announced

OPENING NAVIGATION ~ CONCLUSION Card Announced

The card for the big Korakuen Hall show on March 30th has been announced!

“OPENING NAVIGATION ~ CONCLUSION”
March 30th, 2013 (SkyDirecTV)
Tokyo – Korakuen Hall (2,000)
0. SIX-MAN TAG MATCH: BIFU, Kenta Urinoe & Akio Kuriyama vs. Minoru Hirota, BYAKURAI & yuji Shibata
1. Ryo Unikawa vs. Yoshihiro Ojima
2. Katsutoshi di Limones vs. Hiroki Kokubun
3. GFC JAPANESE HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP SEMI-FINAL MATCH: Kenta Yamashita vs. Hiroshi Takahashi
4. GFC JAPANESE HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP SEMI-FINAL MATCH: Great Sato vs. Kazuki Suzuki
5. IS OOKAMI WORTHY? GOLD HOUSE TRIAL MATCH:OOKAMI no Chi vs. Ken20
6. Troy Gafgen vs Saiko Yunokawa
7. WAR TIGERS VS. RISING SONS: Blood Tiger & Tiger Beast vs. Kazushi Nanahara & KAITO
8. Ryan Kidd vs. Tokihiko Yokoyama
9. Hiro Yuko vs. Ryoichi Karasuma
10. GFC TAG-TEAM CHAMPIONSHIP MATCH: Adam Strker & Jason Richards vs. Takeshi Genji & OMEGA
11. GFC JAPANESE HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP FINAL MATCH: Yamashita or Takahashi vs. Sato or Suzuki

One Reply to “OPENING NAVIGATION ~ CONCLUSION Card Announced”

  1. How is Karasuma-san not in the GFC tournament? Is Hanako Yamamoto on bath salts? Someone will pay for this disrespect – Hiro Yuko is a dead man! KARASUMA NUMBA ONE!!!!!

Leave a Reply