First TV Card Announced

First TV Card Announced

Today FRONTLINE announces the lineup for the first edition of FRONTLINE POWER WRESTLING which airs this Sunday on Nippon TV.

“OPENING NAVIGATION ~ FRONTLINE POWER WRESTLING #1″
March 17th, 2013 (Nippon TV)
Aole Nagaoka Arena
1. NEWCOMER TAG CLASH: Kenta Urinoe & Minoru Hirota vs. Hiro Yuko & Ryo Unikawa
2. Katsutoshi di Limones vs. Yuji Shibata
3. SIX MAN TAG: Kazushi Nanahara(c), KAITO & Shinji Ishikawa vs. Ryoichi Karasuma(c), Tokihiko Yokoyama & Ryu Yamada
4. BYAKURAI vs. Troy Gafgen
5. BIFU vs. Jun Ikeda
6. IS OOKAMI WORTHY? GOLD HOUSE TRIAL MATCH #2: OOKAMI no Chi vs. Hiroki Kokubun
7. Kenta Yamashita vs. Saiko Yunokawa
8. GO STRONG vs. GOLD HOUSE: Adam Stryker & Jason Richards vs. Amazing Dragon & Hiroshi Takahasi
9. Great Sato vs. Kazuki Suzuki

Leave a Reply